Wojciech Szczepka

specjalista ds. kluczowych klientów, Siemens

    Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku Elektronika i Telekomunikacja.

    Ukończył kurs Siemens Safety Integrated Professional.

    W ramach pracy zawodowej zajmuje się systemami sterowania numerycznego CNC. Przewodniczący Komitetu Technicznego nr 50 do spraw Automatyki i Robotyki przy PKN. W stowarzyszeniu „Klub Paragraf 34” zajmuje się bezpieczeństwem funkcjonalnym maszyn i urządzeń.