Radosław Gonet

dyrektor oddziału, EcoMS Consulting

  Wykształcenie:

  Politechnika Rzeszowska – Wydział: Elektryczny, Specjalność: Przetwarzanie i Użytkowanie Energii Elektrycznej

  Uniwersytet Rzeszowski: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie: Technologie wiertnicze w udostępnianiu złóż i geoinżynierii

  Politechnika Rzeszowska – Wydział Zarządzania: Podyplomowe studia menedżerskie

  Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych

  Obszar zainteresowań zawodowych:

  Zarządzanie bezpieczeństwem pracy, bezpieczeństwo przemysłowe, bezpieczeństwo maszyn i urządzeń technicznych

  Dorobek zawodowy i osiągnięcia:

  • Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe jako starszy inspektor pracy – główny specjalista Państwowej Inspekcji Pracy
  • Wykładowca wyższych uczelni oraz biegły sądowy z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy;
  • Współautor i autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i prac naukowo-badawczych z zakresu bezpieczeństwa pracy;
  • Prelegent międzynarodowych konferencji naukowo-technicznych oraz trener i konsultant z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy;
  • Brał udział w projekcie Unii Europejskiej na Ukrainie jako starszy ekspert międzynarodowy ds. konsultacji z rządem Ukrainy w Kijowie w zakresie opracowania procedur prawnych na bazie prawodawstwa Unii Europejskiej oraz polskich doświadczeń w zakresie implementacji prawa wspólnotowego po 01.05.2004r.;
  • W latach 2010 – 2017 – przedstawiciel Rzeczpospolitej Polskiej, jako ekspert w pracach Grupy Współpracy Administracyjnej (ADCO) przy Komisji Europejskiej w Brukseli;