Radosław Gonet

dyrektor oddziału, EcoMS Consulting

    Wykształcenie:

    Politechnika Rzeszowska – Wydział: Elektryczny, Specjalność: Przetwarzanie i Użytkowanie Energii Elektrycznej

    Uniwersytet Rzeszowski: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie: Technologie wiertnicze w udostępnianiu złóż i geoinżynierii

    Politechnika Rzeszowska – Wydział Zarządzania: Podyplomowe studia menedżerskie

    Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych

    Obszar zainteresowań zawodowych:

    Zarządzanie bezpieczeństwem pracy, bezpieczeństwo przemysłowe, bezpieczeństwo maszyn i urządzeń technicznych

    Dorobek zawodowy i osiągnięcia:

    • Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe jako starszy inspektor pracy – główny specjalista Państwowej Inspekcji Pracy
    • Wykładowca wyższych uczelni oraz biegły sądowy z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy;
    • Współautor i autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i prac naukowo-badawczych z zakresu bezpieczeństwa pracy;
    • Prelegent międzynarodowych konferencji naukowo-technicznych oraz trener i konsultant z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy;
    • Brał udział w projekcie Unii Europejskiej na Ukrainie jako starszy ekspert międzynarodowy ds. konsultacji z rządem Ukrainy w Kijowie w zakresie opracowania procedur prawnych na bazie prawodawstwa Unii Europejskiej oraz polskich doświadczeń w zakresie implementacji prawa wspólnotowego po 01.05.2004r.;
    • W latach 2010 – 2017 – przedstawiciel Rzeczpospolitej Polskiej, jako ekspert w pracach Grupy Współpracy Administracyjnej (ADCO) przy Komisji Europejskiej w Brukseli;