prof. Mirosław Wciślik

profesor zwyczajny, Politechnika Świętokrzyska

  • Wykształcenie:

  Profesor, doktor habilitowany, inżynier,  automatyka, elektrotechnika – elektrotermia.

  • Obszar zainteresowań zawodowych:
   Modelowanie układów dynamicznych, Symulacja i obliczenia numeryczne w MATLABie, Metody numeryczne i symulacyjne, Programowanie sterowników PLC, Układy sterowania i pomiarów ,
  • Dorobek zawodowy i osiągnięcia:

  Około 200 publikacji naukowych w tym ok. 25% publikacji autorskich, 16 patentów,

  Promotor 3 doktorantów, ok.100 prac magisterskich i inżynierskich.

  Projekt i wykonanie modernizacji układu sterowania stalowniczego pieca łukowego 12 ton, Projekt i wykonanie układu pomiaru i monitorowania jakości zasilania.

  Promotor pracy nagrodzonej (2-miejsce) w konkursie firmy Siemens na najlepszą pracę dyplomową w 2014 roku. Opiekun pracy studenckiej nagrodzonej (3-miejsce) w konkursie Texas Instruments – Monachium 2013 rok