Paweł Rajewski

ekspert koordynacji inspekcji, Urząd Dozoru Technicznego

    Absolwent wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, p.o. kierownika Wydziału Urządzeń Transportu Bliskiego UDT, ekspert techniczny w Grupie Roboczej ds. Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE przy Komisji Europejskiej, obserwator z ramienia Grupy Roboczej ds. Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE w Komitecie Horyzontalnym Europejskiej Koordynacji Jednostek Notyfikowanych do Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE, ekspert techniczny w Europejskiej Koordynacji Jednostek Notyfikowanych do Dyrektywy Dźwigowej 2014/33/WE, Przewodniczący Komitetu Technicznego PKN KT 131 ds. Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych, członek Komitetu Technicznego PKN KT 248 ds. Wózków Jezdniowych, ekspert techniczny w CEN/TC 10/WG 11 Lifts in wind turbines.