Józef Gierasimiuk

główny specjalista, Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB

  Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji.

  Był wykładowcą tematyki dotyczącej bezpieczeństwa maszyn na studiach podyplomowych i szkoleniach organizowanych, głównie przez Centrum Edukacji CIOP-PIB oraz uczelnie takie jak np. Politechnika Warszawska, Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie i inne instytucje, w tym Państwową Inspekcję Pracy i zakłady przemysłowe.

  Od 30 lat zajmuje się także działalnością normalizacyjną krajową i międzynarodową. Jest współautorem 14 norm polskich, uczestniczył w pracach Stałej Grupy Roboczej RWPG d/s normalizacji w zakresie ochrony pracy, w tym jako przewodniczący delegacji polskiej na 15. posiedzeniach tej grupy, spośród 21, które się odbyły. Jako reprezentant Polski uczestniczył także w pracach nad problemem RWPG „Podstawy naukowe do norm i wymagań ergonomicznych”.

  Od 1994 r. jest Przewodniczącym Normalizacyjnej Komisji Problemowej, a obecnie Komitetu Technicznego Nr 158 d/s Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii – Zagadnienia Ogólne Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

  Był audytorem BSJ i PCBC w zakresie systemów zarządzania jakością oraz jestem audytorem CIOP-PIB w zakresie systemów zarządzania bhp.

  Uczestniczył w pracach Krajowego Forum Konsultacyjnego dotyczącego prawa Unii Europejskiej z zakresu maszyn funkcjonującego ramach Centrum Bezpieczeństwa Technicznego.

  Przez ok. 15 lat, do marca 2012 r. był członkiem Komitetu Redakcyjnego miesięcznika „Bezpieczeństwo Pracy – nauka i praktyka” wydawanego przez CIOP-PIB.  Swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe łączy i wykorzystuje w pracy społecznej, zwłaszcza na rzecz Naczelnej Organizacji Technicznej. Był sekretarzem Polskiego Komitetu Naukowo -Technicznego FSNT NOT ds. Ergonomii i Ochrony Pracy przez 5. czteroletnich  kadencji. Między innymi zainicjował, przygotował program i wspólnie z zespołem zorganizował 10.02.2010 r. w NOT Ogólnopolską Konferencję nt. „Oznakowanie CE według nowej Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, w której uczestniczyło ponad 200 osób a 6. producentów urządzeń ochronnych prezentowało swoje wyroby. Nawiązywała ona do pierwszej w Polsce konferencji związanej z wdrażaniem Dyrektywy maszynowej zorganizowanej przy jego udziale w 1993 r.