Jan Auguściuk

dyrektor techniczny, Automatech

    Wykształcenie: mgr inżynier elektryk, Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektrycznego, Specjalność Technologie Jądrowe

    Obszar zainteresowań zawodowych: Systemy bezpieczeństwa maszyn i linii technologicznych

    Dorobek zawodowy i osiągnięcia: Doświadczenie zawodowe ściśle związane z rozwojem i wdrażaniem techniki bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych w Polsce i w Europie. Wysokiej klasy specjalista ds. modernizacji maszyn i urządzeń oraz układów sterowania z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań w szczególności dla pras.