dr inż. Michał Górny

Urząd Dozoru Technicznego

  Od 1992 w GIG – KD „BARBARA”, w latach 2010 – 2016 kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego KD „BARBARA”.

  Od 2016 w Departamencie Innowacji i Rozwoju UDT.

  Kierownik studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożenia wybuchem” prowadzonych przez GIG.

  Przewodniczący KT269 ds. Bezpieczeństwa chemicznego (TC305 mirror) oraz zastępca przewodniczącego KT64 ds. Elektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych (TC31 mirror) w PKN.

  Pracuje w Komitecie Stałym ds. dyrektywy ATEX (przy Komisji Europejskiej)oraz w Grupie Roboczej przy Komitecie Stałym. Współautor nowego poradnika „ATEX 2014/34/EU Guidelines”. Aktywnie pracuje w grupie TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange instrument of the European Commission). Członek Grupy Eksperckiej ds. Dyrektyw przy Polskim Centrum Akredytacji.

  Autor ponad 50 publikacji z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.