Andrzej Midera

starszy inspektor pracy i główny specjalista, Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie

  WYKSZTAŁCENIE:

  • Studia:  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  • Studia podyplomowe: AGH – Diagnostyka i Niezawodność Maszyn
  • CIOP – Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy

  HISTORIA ZATRUDNIENIA:

  okres od do – miejsce pracy oraz zajmowane stanowiska np.
  1980-1997 – Huta im. T. Sendzimira w Krakowie  – stanowiska w dozorze i kierownictwie
  (ostanie 6 lat – Dyrektor Techniczny Zakładu Mechaniczno-Odlewniczego),
  1997-1999 – Huta im. T. Sendzimira w Krakowie – specjalista ds. tworzenia SZ BHP,
  1999-nadal – inspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w  Krakowie
  (specjalność: kontrole wyrobów „w nadzorze rynku”, bezpieczeństwo maszyn)

  OSIĄGNIĘCIA ZAWODOWE:

  można opisać udział w znaczących przedsięwzięciach realizowanych przez firmę:
  – liczne wdrożone „wnioski racjonalizatorskie” usprawniające prace urządzeń produkcyjnych, w tym: wzór użytkowy na formę odlewniczą do wytwarzanie sfer kulistych stanowiących element konstrukcyjny w młynach węglowych użytkowanych w elektrociepłowniach,
  – stworzenie procedur do systemu zarządzania bhp w Hucie im. T. Sendzimira,
  – obecnie wykładowca prawa pracy, problematyki bezpieczeństwa maszyn w: Politechnice Krakowskiej i Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu.