Andrzej Grabowski

Kierownik Pracowni Technik Rzeczywistości Wirtualnej, Profesor, CIOP-PIB

    • Wykształcenie: wyższe, absolwent Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej.
    • Obszar zainteresowań zawodowych: dr hab. inż. Andrzej Grabowski, profesor CIOP-PIB – w swojej pracy prowadzi badania dotyczące wykorzystania rzeczywistości wirtualnej w różnych dziedzinach m.in.: szkoleń, funkcjonowania poznawczego, tele-obecności i tele-operacji oraz wspomagania rehabilitacji. Równolegle prowadzone są prace nad rozwojem technik VR, w laboratorium opracowywane są np. symulatory pojazdów, bezprzewodowe gogle VR typu HMD, bezprzewodowe rękawice VR z siłowym sprzężeniem zwrotnym i wizyjne systemy pomiarowe typu motion capture.
    • Dorobek zawodowy i osiągnięcia: Kierownik Pracowni Technik Rzeczywistości Wirtualnej w Zakładzie Technik Bezpieczeństwa Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. Kierownik ponad 15 projektów badawczych oraz 2 projektów wdrożeniowych dotyczących rzeczywistości wirtualnej. Autor ponad 70 publikacji naukowych. Sumaryczny dorobek publikacyjny wynosi 30,279 IF oraz 700 p. MNiSW. Wagę opublikowanych wyników badań wyraźnie podkreśla duża liczba cytowań (177) oraz wysoka wartość H-index: 10; wg. bazy Web of Knowledge (Thomson Reuters).