O BEZPIECZEŃSTWIE PRZEMYSŁOWYM NA SAFETY AUTOMATION

>>POBIERZ INFORMACJĘ PRASOWĄ <<<

 

 

Blisko 120 osób uczestniczyło w konferencji  Safety Automation, która odbyła się w dniach
12-13.12.2017 w Kielcach. Partnerem Merytorycznym wydarzenia było Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Przemysłowego Klub Paragraf 34, a Partnerem Technologicznym wydarzenia była firma Siemens.

Konferencja otwarta została przez Wiesława Monkiewicza z firmy Siemens, który w swoim wystąpieniu nawiązał do najszybszego od 6 lat wzrostu rynku dostarczanych przemysłowi maszyn oraz zwrócił uwagę na szczególne miejsce Polski w tym trendzie.

Polski przemysł w ostatnim czasie odnotował jeden z najwyższych wzrostów na świecie, zarówno biorąc pod uwagę zarówno urządzenia elektryczne jak i mechaniczne – mówi Wiesław Monkiewicz z firmy Siemens, gospodarz konferencji. – Przyczyn tak dynamicznego wzrostu można upatrywać w przyspieszeniu gospodarczym, oraz w trwającej czwartej rewolucji przemysłowej, która z technologicznego punktu widzenia jest prawdziwym przełomem.  Bardzo ważnym aspektem tej zmiany jest to, aby technologiczny postęp niósł ze sobą nowoczesne działania, zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa w nowym środowisku, w którym człowiek i maszyna muszą znajdować się w bezpośredniej bliskości – dodaje Monkiewicz.

Uczestnicy wydarzenia bardzo wysoko ocenili merytoryczny poziom konferencji. Za najciekawsze wystąpienie uznana została prelekcja Marka Kamińskiego z Urzędu Dozoru Technicznego,  poświęcona praktycznemu stosowaniu Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE. W wystąpieniu zaprezentowane zostały standardy bezpieczeństwa uregulowane Dyrektywą Maszynową, przedstawiono także  zadania prowadzące do spełnienia wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dla maszyn wprowadzanych do obrotu po raz pierwszy na terenie Unii Europejskiej.

Duże zainteresowanie uczestników wzbudził również referat Marka Trajdosa, Prezesa Klubu Paragraf 34, poświęcony zapobieganiu niespodziewanemu uruchomieniu maszyn. W referacie zaprezentowane zostały normy prawne dotyczące tego zagadnienia oraz kompleksowa analiza możliwych przyczyn. W wystąpieniu największy nacisk położono na sposoby zapobiegania nieplanowanemu uruchomieniu, spowodowanemu zarówno błędem operatora jak i uszkodzeniem układu sterowania bezpieczeństwem.

Za bardzo dobre uczestnicy uznali również wystąpienie Radosława Goneta, z firmy EcoMS Consulting, w którym zaprezentowane zostały planowane zmiany z zakresu bezpieczeństwa maszyn, zawarte w projekcie nowelizacji Kodeksu Pracy oraz konsekwencje prawne, jakie wniosą one do sfery bezpieczeństwa technicznego.

Niezwykle cenne dla konferencji jest merytoryczne zaangażowanie instytucji państwowych, które w swoją misję wpisane mają czuwanie nad bezpieczeństwem przemysłowym. – mówi Cezary Mychlewicz z firmy Siemens. – Prelekcje wygłoszone przez ekspertów z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy,  Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Urzędu Dozoru Technicznego oraz Państwowej Inspekcji Pracy zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników konferencji.

Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Urzędu Dozoru Technicznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Partnerami konferencji były firmy Automatech, Baumer, Cert Partner oraz Stoltronic.

Dalsze informacje:

Maciej Fudała, Omega Communication
tel. 22 854 16 27, mfudala@communication.pl

Ruszyła rejestracja na konferencję SAFETY AUTOMATION

>>POBIERZ INFORMACJĘ PRASOWĄ<<<

 

Konferencja jest bezpośrednią kontynuacją Konferencji Bezpieczeństwa Maszyn, Urządzeń i Instalacji Przemysłowych

Tegoroczna edycja odbędzie się 12-13 grudnia br. w Kielcach. Partnerem merytorycznym wydarzenia jest stowarzyszenie Klub Paragraf 34, Partnerem Technologicznym – SIEMENS.

– Atutem konferencji jest bogactwo tematów: od metodologii zapewniania zgodności maszyn z wymogami minimalnymi po cyberbezpieczeństwo instalacji przemysłowych – mówi Wojciech Szczepka  z Klubu Paragraf 34. – Do udziału zapraszamy projektantów maszyn, pracowników działów utrzymania ruchu, jakości, inwestycji, oraz kadrę naukową wiodących polskich uczelni technicznych.

Wśród tematów poruszonych na konferencji znajdą się:

  • „Przemysł 4.0 i nowe zagrożenia”
  • „Eksploatacja i bezpieczeństwo maszyn”
  • „Analiza wypadków z udziałem maszyn”
  • „Analiza zmian w normie PN-EN ISO 13849-1 i PN-EN ISO 13850”.

Wśród prelegentów znajdą się:

dr Zygmunt Niechoda, Polski Komitet Normalizacyjny
dr Michał Górny, Urząd Dozoru Technicznego
Jerzy Gierasimiuk, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Patronat honorowy nad konferencją objął Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy  Instytut Badawczy, Polski Komitet Normalizacyjny oraz Urząd Dozoru Technicznego. Partnerem Merytorycznym konferencji jest Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Technicznego Klub Paragraf 34.

Partnerami Konferencji są firmy Automatech, Baumer, Cert Partner, Pronar oraz Stoltronic. Partnerem Technologicznym jest firma SIEMENS.

Koszt uczestnictwa wynosi: 590 PLN netto  za udział z noclegiem w pokoju jednoosobowym, 490 PLN netto za udział z noclegiem w pokoju dwuosobowym lub 390 PLN netto za uczestnictwo bez noclegu. Koszt obejmuje udział w konferencji, materiały, wyżywienie i zakwaterowanie w Hotelu Binkowski **** (binkowskihotel.pl)
Więcej informacji: www.konferencja-safetyautomation.pl

 

Dalsze informacje: Maciej Fudała, Omega Communication
mfudala@communication.pl, +48 22 854 16 27 +48 602 131 401